سروستان نشریه‌ای است که در حوزه میراث معماری و شهرسازی فعالیت دارد و از مطالب مرتبط با این حوزه و حوزه‌های مرتبط از جمله حفاظت و مرمت استقبال می‌کند. رویکرد نشریه بیشتر در راستای انتشار مطالب علمی، تحلیلی و صنفی در زمینه‌های فوق و نیز پوشش اخبار داخلی و خارجی این حوزه‌هاست. در نهایت سروستان در نظر دارد محملی جهت ارتباط علاقه‌مندان و افراد دارای دغدغه در حوزه میراث معماری بوده و صدای جامعه‌ای را بازتاب دهد که تاکنون کمتر شنیده شده است. با توجه به حجم کم نشریه، طول مطالب دارای محدودیت بوده و مطالب ارسالی می‌توانند دریچه‌ای در جهت معرفی موضوع باشند.

 • سروستان از مطالب ارسالی نویسندگان و مترجمان استقبال می‌کند.
 • سروستان مطالبی را می‌پذیرد که پیش از این در جایی انتشار نیافته باشند.
 • میزان واژه‌های هر مطلب می‌بایست بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه می‌باشد.
 • مطالبی که به عنوان گزارش ارسال می‌شوند از نظر تعداد واژگان می‌توانند کمتر از حدود تعیین شده باشند.
 • در مطالب علمی ارسالی بیان منابع و مآخذ ضروری است.
 • تصاویر ارسالی باید دارای منبع و همراه با توضیح باشند.
 • نگارندگان علاوه بر نام و نام خانوادگی، باید آخرین مدرک تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و محل خدمت فعلی خود و نیز شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را ذکر کنند.
 • مطالب دریافتی پس از بررسی، در صورت تأیید هیأت تحریریه مجله، منتشر می‌شود.
 • سروستان در ویرایش مطالب رسیده آزاد است.
 • مطالب منتشره مبین نظرات نویسندگان بوده و الزاماً مورد تأیید سروستان نیست.
 • استفاده از مطالب سروستان با ذکر منبع آزاد است.
 • علاقمندان می‌توانند مطالب خود را به رایانامه مجله ارسال نمایند: sarvestan.mag@gmail.com